به گزارش ایرنا غلامرضا بهرامپور شه شنبه در نشستی خبری اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید ۴۰۶ مدرسه دولتی و ۱۳۸ مدرسه غیردولتی با به کارگیری پنج هزار و۳۲۰ نیروی انسانی در زمینه آموزش دانش آموزان فعال خواهند بود.
وی مهمترین چالش این شهرستان را بحث مدرسه سازی عنوان کرد و گفت: تاکنون نیکوکاران مدرسه ساز بیش از ۱۲۰ مدرسه در این منطقه ساخته اند اما همچنان تا استانداردسازی تراکم دانش آموزی مدارس به ساخت ۱۶ مدرسه دیگر نیاز است.
بهرامپور افزود: یکی دیگر از مشکلات آموزش و پرورش تربت جام نگاه خاص فرهنگی مردم منطقه است که در برخی روستاها والدین اجازه نمی دهند دختران آنان برای ادامه تحصیل به دیگر روستاها مراجعه کنند.
رئیس آموزش و پرورش تربت جام دریافت پول از والدین دانش آموزان در هنگام ثبت نام آنان را ممنوع دانست و گفت: مدیر هیچ مدرسه ای حق ندارد به بهانه های مختلف از اولیای دانش آموزان پول بگیرد.
وی با اشاره به ارتکاب تخلفات احتمالی از سوی معلمان و مدیران، گفت: اگرتخلفی توسط مدیر و یا معلمان صورت گیرد گذشت نخواهیم کرد و به لحاظ رعایت حقوق مردم با تشکیل پرونده آنان را به هیات تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.
در شهرستان ۲۸۰ هزار نفری تربت جام ۴۸ هزار دانش آموز در مقاطع سه گانه تحصیل می کنند.
** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
۵۱۳۲انتهای پیام /*